product

Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac

-34% 556,000₫ 840,000₫
Kích thước:

Mô tả

Tiết kiệm thêm 15% khi mua gói phụ kiện LILAC này :

Mỗi gói phụ kiện vòng cổ LILAC bao gồm :

1 Vòng cổ 
1 Dây dắt
1 Túi đựng bao chất thải

XS/https://furry.vn/blogs/sizingS

1 Vòng cổ (S)
1 Dây dắt (M)
1 Túi đựng bao chất thải
 

M

1 Vòng cổ (M)
1 Dây dắt (M)
1 Túi đựng bao chất thải

L

1 Vòng cổ (L)
1 Dây dắt (L)
1 Túi đựng bao chất thải


Vui lòng tham khảo HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC của chúng tôi trước khi đặt hàng.

Sản phẩm liên quan

 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Lilac