page

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu cách trang web -  Furry - Phụ Kiện Thú Cưng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được cung cấp qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi hoặc khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ, yêu cầu thông tin dịch vụ bổ sung từ chúng tôi.

Mục đích thu thập thông tin

 • Để xử lý các đơn đặt hàng bạn gửi
 • Để giao các sản phẩm bạn đã mua. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba (ví dụ: các đơn vị giao hàng) hoặc cơ quan quản lý có liên quan (ví dụ: hải quan) để giao sản phẩm cho bạn;
 • Để cập nhật cho bạn về các đơn giao sản phẩm.
 • Để hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng của bạn.
 • Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc thông tin bạn đã yêu cầu từ chúng tôi (với điều kiện bạn đã chọn nhận thông tin đó);
 • Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi
 • Để xác định khách truy cập trên trang web Furry

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý dữ liệu

 • Bao gồm cả phương thức liên hệ để khách hàng hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến người tiêu dùng.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc bảo mật dữ liệu, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@furry.vn
 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính sách Bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại info@furry.vn
 • Địa chỉ doanh nghiệp: 424 Phạm Phú Thứ, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
 • Email - info@furry.vn

Phương pháp và công cụ 

 • Để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập dữ liệu
 • Việc dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi phải chính xác và đầy đủ là rất quan trọng. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc trong trường hợp bạn cho rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc quá cũ.
 • Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản của bạn trên website của Furry.
 • Chúng tôi thực hiện các bước chia sẻ cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu cá nhân của bạn vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.
 • Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập, hoặc hỏi về cách thức mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý qua email - info@furry.vn
 • Bạn cũng có thể yêu cầu sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập theo cách tương tự. 
 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn. Trong trường hợp pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu chỉnh sửa đó nếu thấy không hợp lý.