product

Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red

Sold out
-34% 556,000₫ 840,000₫

Mô tả

Tiết kiệm thêm 15% khi mua gói phụ kiện CORAL RED này :

Mỗi gói phụ kiện vòng cổ CORAL RED bao gồm :

1 Vòng cổ 
1 Dây dắt
1 Túi đựng bao chất thải

S

1 Vòng cổ (S)
1 Dây dắt (M)
1 Túi đựng bao chất thải
 

M

1 Vòng cổ (M)
1 Dây dắt (M)
1 Túi đựng bao chất thải

L

1 Vòng cổ (L)
1 Dây dắt (L)
1 Túi đựng bao chất thải


Vui lòng tham khảo HƯỚNG DẪN KÍCH THƯỚC của chúng tôi trước khi đặt hàng.

Sản phẩm liên quan

 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red
 Gói Phụ Kiện Vòng Cổ Coral Red